تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 12
  • بازدید دیروز : 15
  • بازدید کل : 12931

9 مقاله فارسی در یک فابل زیپ

موضوعات 1- جداسازي و شناسایی سودوموناسهاي محرك رشد گیاه و تاثیر آنها بر عملکرد کلزا 2- تجزیه زیستی پلیاتیلن با دانسیته پایین  توسط جدایههاي قارچ و باکتري جدا شده ازخاکهاي مکانهاي دفن زباله 3- بررسی اثربخشی برخی از مایهتلقیحهاي داخلی و خارجی براي افزایشرشد، عملکرد وتثبیت نیتروژن در سویا 4-بررسی پیامد کیفیت ماندههاي گیاهی بر ...

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۴
بررسی تاثیر کاربرد کود مکمل نیتروژنی بر رشد، عملکرد و تثبیت بیولوژیکنیتروژن در لوبیا

بررسی تاثیر کاربرد کود مکمل نیتروژنی بر رشد، عملکرد و تثبیت بیولوژیکنیتروژن در لوبیا

چکیدهجهت بررسی اثرات مقدار و روش کاربرد کود مکمل نیتروژنی بر تثبیت نیتروژن، رشد و عملکرد لوبیا آزمایشی به مدت دو سال دراستانهاي مرکزي، فارس، زنجان، چهار محال و بختیاري و لرستان انجام شد. در هر استان دو سویه ریزوبیومی همزیست لوبیاحاصل از ارزیابی آزمایشات قبل که از نظر تثبیت نیتروژن کارایی بالایی داشتند، استفاده شدند. این تحقیق ...

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان

انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۴
بررسی تاثیر باکتریهاي سودوموناسفلورسنت محرك رشد گیاه بر عملکرد و صفات زراعی پنبه در دشت مغان

بررسی تاثیر باکتریهاي سودوموناسفلورسنت محرك رشد گیاه بر عملکرد و صفات زراعی پنبه در دشت مغان

چکیدهبه منظور بررسی تأثیر باکتريهاي سودوموناس فلورسنت بر عملکرد وخصوصیات زراعی پنبه، این آزمایش در قالبP. ،P. putida strain4،P. putida strain3 ،P. putida strain طرح بلوكهاي کامل تصادفی با 10 تیمار شامل باکتريهاي 2مایه تلقیح ) P. putida strain9 ،P. putida strain8 ،P. fluorescens strain7 ،P. putida strain6 ،fluorescens strain5و همچنین شاهد بدون تلقیح در چهار تکرار اجرا گردید. نتایج P. ptutida strain ...

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان

انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۴

Eisenia بررسی اثرات روي و کادمیم بر درصد زنده مانی و تعداد کوکون کرم خاکی گونه در خاكهاي آهکی fotida

چکیدهفلزات سنگین آلایندههایی خطرناکی هستند که از راههاي مختلفی چون مصرف زیاد کودهاي شیمیایی، فاضلابها و پسابهاوارد خاكها، اراضی کشاورزي و محیط زیست شده و اثرات زیانباري بر محیط و موجودات زنده وارد میسازند. به منظور مطالعهیک آزمایش Eisenia fotida تاثیر غلظت روي، کادمیم و زمان تماس بر درصد زنده مانی و تعداد کوکون در کرم خاکی ...

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان

انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۴
مقایسه کارآیی باکتریهاي تجزیه کننده مواد نفتی در حضور سه ماده نفتی (گازوئیل، تولوئن و فنانترن)

مقایسه کارآیی باکتریهاي تجزیه کننده مواد نفتی در حضور سه ماده نفتی (گازوئیل، تولوئن و فنانترن)

چکیدهزیست پالائی یکی از روشهاي متکی به توان میکروبی خاك و وابسته به فرایندهاي زیستی است که براي برطرف سازي آلودگیآلایندههاي نفتی از منابع خاك و آب میتواند مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق به مقایسه کارآیی 19 جدایه جداسازي شدهاز مناطق آلوده به نفت استان بوشهر، در محیط مایع حداقل عاري از کربن و در حضور سه ماده نفتی گازوئیل ( 2 ...

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان

انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۴


مطالب تصادفی

  • مقایسه شبکه های حسگر بیسیم با شبکه های موردی
  • تعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای تهران‎
  • طراحی سایت نوبت دهی آنلاین پزشکی
  • جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها‎
  • تجارت الکترونیک در صنعت نفت و گاز

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه آموزشی" می باشد